Úvod

pro-lekare-duplexpro-rodice-duplextipy do došíku

Cílem projektu „S kojenci proti obezitě“ je napomoci rodičům a zdravotnímu personálu orientovat se v prevenci nadváhy a obezity v stěžejním preventabilním období -  v kojeneckém věku.

V 21. století o budoucím zdraví nejen jednotlivce, ale i celé společnosti  rozhoduje zejména prevence civilizačních onemocnění. Čím větší je rozvoj civilizace, tím větší vzniká tlak na  zdravý životní styl, který řeší rozpor mezi zastaralou genetickou dispozicí a překotným rozvojem civilizace. Selhání životního stylu  zapříčiňuje především nedostatečná nutriční a zdravotní gramotnost. Na úrovni jednotlivce se pozvolna snižuje vliv autorit a naopak posiluje mediální šum, který je ovlivněn krátkodobými zájmovými a módními vlivy. S intenzivním rozvojem nekorigovatelného internetového prostředí dochází k soustavnému snižování individuální zdravotní gramotnosti populace.

Infant_grasping

V časném dětství se na rozvoji nadváhy podílí v rámci obezitogenního prostředí především jídelní složka.  V prevenci dětské nadváhy existuje několik jednoduchých výživových principů, které, přestože na první pohled mohou působit banálně, mají překvapivý dlouhodobý výsledek. Naplnění katastrofické vize následků nadváhy a obezity jsou velkou výzvou. Záleží bez nadsázky na všech, jestli se podaří zvrátit současné negativní trendy. Každý jedinec by měl dostat šanci uplatnit se ve zdravém životním stylu, který je nutné budovat od nejútlejšího věku, a ne získat pocit selhání v současném vysoce obezitogenním prostředí.