Prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku

V současné době jsou stránky ve zkušebním provozu přednostně určené pro registrované praktické lékaře pro děti a dorost.

V 21. století o budoucím zdraví nejen jednotlivce, ale i celé společnosti rozhoduje zejména prevence civilizačních onemocnění, která je bez přiměřené individuální zdravotní gramotnosti odkázaná k neúspěchu. Její závažnost tkví hlavně v kardiometabolických komplikacích. V současné době jsme zasaženi globální pandemií běžné obezity. Světová zdravotnická organizace identifikovala obezitu jako druhý nejzávažnější zdravotní problém rozvinutých zemí (www.who.int). Běžná dětská obezita tvoří v ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost po alergických onemocněních druhou největší skupinu s chronickým onemocněním. Skupina dětí s nadváhou převyšuje závažností následků zbytek ostatních dětských chronických onemocnění především v důsledku dlouhodobých metabolických změn. (Lobstein T.). Nástup dětské obezity nastává během catch up (růstových fázích) BMI. U chronicky obézních dětí nastupuje nadváha ve čtvrtině případů do 5. měsíce a v polovině případů do dvou let věku (Harrington J.W.).

Obezita má v rámci prevence civilizačních onemocnění výjimečné postavení. V prevenci a léčbě dětské nadváhy existuje několik jednoduchých výživových principů, které přestože na první pohled mohou působit banálně, mají překvapivý dlouhodobý výsledek. Naplnění katastrofické vize následků nadváhy a obezity jsou velkou výzvou. Záleží bez nadsázky na všech, jestli se podaří zvrátit současné negativní trendy. Každý jedinec by měl dostat šanci (Burger O.) uplatnit se ve zdravém životním stylu od narození, který je nutné budovat od nejútlejšího věku, a ne získat pocit selhání v současném obezitogenním prostředí.