Jak poznáme u kojence nadváhu

Obecně převládá pocit, že kojenec nadváhou nemůže trpět a natož plně kojený. Když se seznámíme s definováním kojenecké nadváhy, budeme překvapeni, jak často se u kojenců vyskytuje. Prosazování udržení nízkého růstového tempa je v rozporu s nevýhodným  přístupem matek, u kterých nadváha kojenců vyvolává pocit spokojenosti doprovázený spokojenostií blízké rodiny. Nebuďme slepí k tomuto závažnému ohrožení,které poškozuje zdravína po zbytek života.
U dospělých s běžnou tělesnou stavbou za obezitu považujeme stav, kdy je Body Mass Index (BMI, vypočtený jako tělesná hmotnost v kilogramech dělená druhou mocninou tělesné výšky v metrech) vyšší než 30 jednotek a o nadváze hovoříme od 25 jednotek. U dětí tuto definici nelze použít, protože poměr hmotnosti a výšky, a tedy i BMI, se během celého dětství a především v kojeneckém věku překotně mění.
U dětí určujeme obvyklou úroveň z percentilových grafů. V percentilových tabulkách se zjišťuje, je-li kojenec v normě, zda trpí nadváhou nebo je naopak neprospívá. Poměr výšky a hmotnosti se od narození do dospělosti výrazně mění a do jednoho roku hodnota BMI prudce stoupá, pak přibližně do šestého roku dítěte díky rychlému růstu klesá. Vzhledem  k tomu se hodnocení BMI nadváhy běžně u kojenců nepoužívá.

Hodnocení kojence podle hmotnosti  k délce 

Jak tedy zjistit, zda je kojenec v normě, nebo má naopak problémy s hmotností?  Nejprve zjistěte délku a hmotnost kojence. Následně vyhledejte na levé svislé lince příslušného grafu k pohlaví hmotnost a na vodorovné lince délku kojence a podle průsečíku  zjistíte, v jaké percentilové hladině se kojenec nachází. Běžně používané grafy hmotosti k délce pro plně kojené kojence podhodnocují 90. percenti, který určuje hranici nadváhy. U plně kojených kojenců je vhodné uvážit odlišný průběh hmotnosti k délce pro posouzení růstového spurtu nebo zda selhává kojení a dochází k poklesu růstového tempa.

Percentilové pásmo

Hodnocení kojence podle hmotnosti k délce

 nad 97. percentil

vykřičník obezita

90. – 97. percentil

stop nadváha

75. – 90. percentil

robustní

vykřičníkPozor na hraniční hodnoty

Extrémní hodnoty percentilových pásem méně než 3. percentil pro podvýživu a více než 97. percentil pro obezitu musíte konzultovat s odborníky! V případě nad 90. percentil nebo jakýchkoliv pochybností navštivte praktického dětského lékaře, pro kterého jsou především tabulky určeny. Záznam základních tělesných rozměrů   je  dostupný v rámci   Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého v přiložených grafech.