Projekt Postů prevence a léčby nadváhy a obezity v kojeneckém věku

 OZS/10/13/PDD

V roce 2013 byl realizován projekt Postupů prevence nadváhy a léčby nadváhy a obezity v kojeneckém věku, který byl realizován za dotační  podpory Programu péče o děti a dorost  MZČR OZS/10/13/PDD. V závěrečné zprávě se lze seznámit s postupem přijímáni dokumentů:

Literární souhrn prevence a léčby nadváhy v kojeneckém věku

Určených dětským obezitologům, dětským endokrinologům, dětským kardiologům a klinickým pediatrům

Postupy prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku

Určených pro praktické lékaře pro děti a dorost

Praktické rady prevence nadváhy v kojeneckém věku

Určených pro matky na mateřské dovolené a pro rodiče na rodičovské dovolené

Výstupy projektu jsou originální a inovativní preventivní postupy, které v současné době nemají ve světovém měřítku obdoby. Díky projektu se podařilo v české odborné veřejnosti iniciovat živý zájem o problematiku nadváhy a obezity v nejmladších věkových kategoriích. Text Postupů prevence nadváhy a obezity v kojeneckém věku prošel nadstandardním kritickým připomínkováním, které zvýšilo jeho odborné kvality a otevřelo i další závažná diskusní témata. Výstupů projektu umožňují jeho použití v každodenní klinické praxi pro konkrétní jedince ohrožené rozvojem nadváhy včetně jejich rodinného zázemí a naplňují základní principy primární prevence komplexu metabolických civilizačních onemocněním. Díky tomu projekt překonal své původní zadání minimálně pro 7- 10.000 ohrožených kojenců a sekundárně násobky rodinných příslušníků a jejich komunitního prostředí.

Vyjádření uznání náleží vedle členů pracovního týmu, kteří se podíleli na projektu vzhledem k nadstandardně přísné sponzorské politice za symbolické finanční ocenění, kdy někteří se tohoto i vzdali, i řadě poradců, konzultantů a oponentů, kteří nezištně přispěli ke zdárnému naplnění cílů projektu.

Pracovní tým:
projektový manager: MUDr. Cecília Marinová, MBA.
odborní garanti: Odborní garanti: Prof. MUDr. Lidka Lisá, DrSc., Prof. MUDr. Jana Pařízková, DrSc.
koordinátor: MUDr. Zlatko Marinov.
předseda odborného týmu: MUDr. Dalibor Pastucha Ph.D., MBA.
členové: MUDr. Marie Finková, MUDr. Dagmar Karbanová, MUDr. Helena Letáková, RNDr. Jitka Riedlová,  MUDr. Božena Slámová, Ing. Hana Střítecká, Ph.D., MUDr. Natália Szitányi, MUDr. Cecília Marinová, MBA, MUDr. Zita Obdržálková, MUDr. Anna Trojanová, MUDr. Pavla Tvrdoňová.